Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ĭng-lièng-băng

Ĭng-lièng-băng (英聯邦, Ĭng-ngṳ̄: Commonwealth of Nations) hĕ̤k-ciā huăng-ĭk có̤ Dâi-ĭng Guók-hiĕk (大英國協), sê iù 56 bĭh ciō-guòng guók-gă (bău-guák sṳ̆k-dê) cū-siàng gì siŏh ciáh guók-cié cū-cék, sìng-uòng duâi-buô-hông sê nguòng-lài Ĭng-guók sĭk-mìng-dê hĕ̤k-ciā bō̤-hô-guók. Ĭng-lièng-băng gì nguòng-siū sê Charles 3-sié, ĭ iâ dùng-sì sê Ĭng-lièng-băng sū-iū guók-gă (bău-guák Ĭng-guók) gì guók-gă nguòng-siū.

Lĭk-sṳ̄ Siŭ-gāi

Sìng-uòng-guók Siŭ-gāi

sìng-uòng-guók[1] nguòng-siū
  Antigua gâe̤ng Barbuda gŭng-ciō[2]
  Ó̤-ciŭ gŭng-ciō
  Bahamas gŭng-ciō
  Bangladesh cūng-tūng
  Barbados cūng-tūng
  Belize gŭng-ciō
  Botswana cūng-tūng
  Ùng-lài sultan
  Cameroon cūng-tūng
  Gă-nā-dâi gŭng-ciō
  Gṳ̆-bī-lô cūng-tūng
  Dominica cūng-tūng
  Fiji cūng-tūng
  Ghana cūng-tūng
  Grenada gŭng-ciō
  Guyana cūng-tūng
  Éng-dô cūng-tūng
  Jamaica gŭng-ciō
  Kenya cūng-tūng
  Kiribati cūng-tūng
  Lesotho guók-uòng
  Malawi cūng-tūng
  Mā-lài-să̤-ā có̤i-gŏ̤ nguòng-siū (Yang di-Pertuan Agong)
  Mī-lé-dâi cūng-tūng
  Mauritius cūng-tūng
  Mozambique cūng-tūng
  Namibia cūng-tūng
  Nauru cūng-tūng
  Niū-să̤-làng gŭng-ciō
  Nigeria cūng-tūng
  Pakistan cūng-tūng
  Papua New Guinea gŭng-ciō
  Rwanda cūng-tūng
  Saint Kitts gâe̤ng Nevis gŭng-ciō
  Saint Lucia gŭng-ciō
  Saint Vincent gâe̤ng Grenadines gŭng-ciō
  Samoa guók-gă nguòng-siū
  Seychelles cūng-tūng
  Sierra Leone cūng-tūng
  Sĭng-gă-pŏ̤ cūng-tūng
  Solomon Gùng-dō̤ gŭng-ciō
  Nàng-hĭ cūng-tūng
  Sri Lanka cūng-tūng
  Eswatini guók-uòng
  Tanzania cūng-tūng
  Tonga guók-uòng
  Trinidad gâe̤ng Tobago cūng-tūng
  Tuvalu gŭng-ciō
  Uganda cūng-tūng
  Ĭng-guók gŭng-ciō
  Vanuatu cūng-tūng
  Zambia cūng-tūng

Dĕk-sṳ̀ sìng-uòng Siŭ-gāi

  •   Mozambique: Nguòng-lài sê Buò-dò̤-ngà gì sĭk-mìng-dê, diŏh 1995 nièng 11 nguŏk 13 hô̤ gă diē.
  •   Rwanda: Biĕng-dău guók-gă dŭ sê Ĭng-lièng-băng sìng-uòng-guók, gó-chṳ̄ găk 2009 nièng 11 nguŏk 28 hô̤ gă-diē.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu Siŭ-gāi

  1. Commonwealth members. The British Monarchy. [2014-11-18]. 
  2. Nguòng-siū sê Ĭng-guók guók-uòng, ék-buăng â̤ puái cūng-dók lì dái-biēu ĭ.

Nguôi-buô Lièng-giék Siŭ-gāi