Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Pakistan Ĭ-sṳ̆-làng Gê̤ṳng-huò-guók
اسلامی جمہوریہ پاكستان
Flag of Pakistan.svg State emblem of Pakistan.svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Pakistan gì sū-câi.
Pakistan gì sū-câi.
Siū-dŭ Islamabad
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 881,913 km2 sié-gái dâ̤ 36 miàng
Ìng-mìng sĕng-huák
ìng-kēu
  • cūng ìng-kēu: 202,971,003 nè̤ng 2015 nièng puō-că, sié-gái dâ̤ 6 miàng
  • ìng-kēu mĭk-dô: 260.8 nè̤ng/km2 , sié-gái dâ̤ 55 miàng
Céng-dê ùng-huá
liāng-dô-ìng

PakistanNàng Ā gì siŏh ciáh guók-gă.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu修改