Saint Vincent gâe̤ng Grenadines

Saint Vincent gâe̤ng Grenadines
Saint Vincent and the Grenadines
Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Coat of arms of Saint Vincent and the Grenadines.svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Saint Vincent gâe̤ng Grenadines gì sū-câi.
Saint Vincent gâe̤ng Grenadines gì sū-câi.
Siū-dŭ Kingstown

Saint Vincent gâe̤ng GrenadinesBáe̤k Mī-ciŭ Caribe dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh guók-gă.