Ùng-lài Darussalam Guók
Negara Brunei Darussalam
Flag of Brunei.svg Emblem of Brunei.svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Ùng-lài gì sū-câi.
Ùng-lài gì sū-câi.
Siū-dŭ Bandar Seri Begawan
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 5,765 km2 sié-gái dâ̤ 172 miàng
Ìng-mìng sĕng-huák
ìng-kēu
  • cūng ìng-kēu: 415,717 nè̤ng 2013 nièng puō-că, sié-gái dâ̤ 175 miàng
  • ìng-kēu mĭk-dô: 67.3 nè̤ng/km2 , sié-gái dâ̤ 134 miàng
Céng-dê ùng-huá
liāng-dô-ìng

Ùng-làiDĕ̤ng-nàng Ā gì siŏh ciáh guók-gă.