BotswanaHĭ-ciŭ nàng-buô gì siŏh ciáh guók-gă.

Botswana Gê̤ṳng-huò-guók
Republic of Botswana
Lefatshe la Botswana
Botswana gì
guók-gì
Botswana guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: Pula
"Dâung-ṳ̄"
Guók-gŏ̤: Fatshe leno la rona
"Bō̤-êu nē̤ng-gă gŏ̤-gói gì tū-dê"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Gaborone
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Tswana-ngṳ̄, Ĭng-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, ék-dōng iŭ-sié, ngiê-huôi-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
Mokgweetsi Masisi
• hó-cūng-tūng
Slumber Tsogwane
• Guók-mìng Ngiê-huôi ngiê-diōng
Phandu Skelemani
• Có̤i-gŏ̤ huák-guăng
Terence Rannowane
Lĭk-huák gĭ-gáiu Guók-mìng Ngiê-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
581,730 km2 (224,610 sq mi) (dâ̤ 47 miàng)
• cūi-mĭk (%)
2.7
Ìng-kēu
• 2018 nièng gū-gié
2,254,068 (dâ̤ 145 miàng)
• 2011 nièng puō-că
2,024,904
• Mĭk-dô̤
3.7/km2 (9.6/sq mi) (dâ̤ 231 miàng)
GDP (PPP) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$43.389 sĕk-é (dâ̤ 120 miàng)
• Bìng-gĭng
$18,113 (dâ̤ 99 miàng)
GDP (mìng-ngiê) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$18.726 sĕk-é (dâ̤ 120 miàng)
• Bìng-gĭng
$7,817 (dâ̤ 101 miàng)
Gini (2015 nièng) Positive decrease 53.3
gŏ̤
HDI (2019 nièng) Increase 0.735
gŏ̤ · dâ̤ 100 miàng
Huó-bê Botswana pula (BWP)
Sì-kṳ̆ UTC+2 (CAT)
Sì-găng gáik-sék yyyy-mm-dd
dd/mm/yyyy
Kŭi-chiă huŏng-hióng cō̤
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +267
ISO 3166 dâi-hô̤ BW
Uōng-mĭk sáuk-siā .bw