Nĭk-tàu
C solarcorona2003.gif

Nĭk-tàu Tiang(聽) (日頭, hĕ̤k Tái-iòng, 太陽) sê tái-iòng-hiê gì 1 lăk diâng-sĭng, dâe̤ng-liông sê gó̤-lòng tái-iòng-hiê gì 99%. Dê-giù gâe̤ng gì-tă gì giàng-sĭng dŭ diŏh nĭk-tàu bòng-biĕng pă-lă-kuàng. Ô nĭk-tàu ciáh ô dê-giù gì nĭk-dŏng gâe̤ng màng-buŏ. Dê-giù ông-dông sū-sṳ̆ gì nèng-liông, dê-giù gà̤-dēng ciòng-buô sĕng-miâng sū-sṳ̆ gì nè̤ng-liông dŭ sê Nĭk-tàu tì-gâe̤ng gì.

Nĭk-tàu gâe̤ng sìng-uâSiŭ-gāi

Dṳ̆ng-guók sìng-uâ ô "Hâiu-ngiê siâ nĭk" (后羿射日) gì diòng-siók. Gū-cā-cā sèng-hâiu, tiĕng lā̤ ô 10 lăk nĭk-tàu, duâi-dê dŭ ké̤ṳk hiék dă gó̤. Hâiu-ngiê cêu sāi ciéng siŏk dâung 9 lăk, diông 1 lăk. Iù-sê ìng-lôi gì sĕng-còng kuàng-gīng ciáh biéng ciáng-siòng.

Hĭ-lé-nà̤ sìng-uâ diē-sié, tái-iòng-sìng sê Ă-pŏ̤-lò̤ (阿波羅).

Tái-iòng-hiê
 
Diâng-sĭng:   Nĭk-tàu
Giàng-sĭng:   Cūi-sĭng ·   Gĭng-sĭng ·   Dê-giù (   Nguŏk) ·   Huōi-sĭng ·
  Mŭk-sĭng ·   Tū-sĭng ·   Tiĕng-uòng-sĭng ·   Hāi-uòng-sĭng
Ā̤-giàng-sĭng:   Mìng-uòng-sĭng