Mìng-uòng-sĭng(冥王星; hù-hô̤: ⯓[1] gâe̤ng ♇[2]) sê tái-iòng-hiê gì siŏh ciáh ā̤-giàng-sĭng.

Mìng-uòng-sĭng

Mìng-uòng-sĭng có̤i cā ké̤ṳk nè̤ng dŏng tái-iòng-hié gì dâ̤ 9 lăk giàng-sĭng. 2006 nièng 8 nguŏk 24 hô̤ téng giàng-sĭng diē-sié dṳ̀ lâi.


Tái-iòng-hiê
Diâng-sĭng: Nĭk-tàu
Giàng-sĭng: Cūi-sĭng · Gĭng-sĭng · Dê-giù · Huōi-sĭng · Mŭk-sĭng ·
Tū-sĭng · Tiĕng-uòng-sĭng · Hāi-uòng-sĭng
Ā̤-giàng-sĭng: Ceres · Mìng-uòng-sĭng · Haumea · Makemake · Eris
Ôi-sĭng: Nguŏk· Huōi-sĭng gì · Mŭk-sĭng gì · Tū-sĭng gì ·
Tiĕng-uòng-sĭng gì · Hāi-uòng-sĭng gì
Chēng-chiū-sĭng: Halley Chēng-chiū-sĭng · Encke Chēng-chiū-sĭng
Gì-tă: Siēu-giàng-sĭng-dâi· Kuiper-dâi · Scattered disc · Oort-hùng
  1. JPL/NASA. What is a Dwarf Planet?. Jet Propulsion Laboratory. 2015-04-22.  已經忽略未知參數|access-date= (幫助)
  2. John Lewis (piĕng). Physics and chemistry of the solar system 2. Elsevier. 2004. 64.