Joseph Stalin(Ngò̤-lò̤-sṳ̆-ngṳ̄: Ио́сиф Виссарио́нович Ста́лин; ĭng-ĭk: Sṳ̆-dâi-lìng 斯大林; 1878 n. 12 ng. 18 h. - 1953 n. 3 ng. 5 h.) sê Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gì siŏh ciáh céng-dê-gă gâe̤ng gê̤ṳng-sāng ciō-ngiê ciā(共產主義者). Ĭ gì sṳ̆-siōng hô̤ lā̤ Stalin ciō-ngiê(斯大林主義).

Joseph Stalin (1942)

Stalin sê Gáik-lò̤-kék-ā nè̤ng, 1917 nièng chăng-gă Sĕk-nguŏk gáik-mêng(十月革命). Lenin sī lō̤ ī-hâiu, Stalin biéng chiàng Sŭ-lièng Gê̤ṳng-sāng-dōng dṳ̆ng-iŏng ūi-uòng-huôi(中央委員會) cūng-cṳ̆-gé(總書記) gâe̤ng Sŭ-lièng gì có̤i gŏ̤ liāng-dô̤-ìng(領導人). Câi-êng gì sèng-hâiu huák-dông Dâi-chĭng-sā̤(大清洗), tài-sī iā sâ̤ nè̤ng. Có̤i cā gâe̤ng Adolf HitlerNazi Dáik-guók guăng-hiê mâ̤ ngài, 1941 nièng, Dáik-guók chĭng-liŏk(侵略) Sŭ-lièng, Sŭ-lièng gâe̤ng Ĭng-guók, Mī-guók dēng dēng guók-gă giék chiàng “Dùng-mèng-guók”(同盟國), có̤i cṳ̆ng páh iàng lō̤ Nê-ciéng(二戰). dáng-sê Sŭ-lièng gâe̤ng Ĭng, Mī có̤ mâ̤ huò, Lēng-ciéng(冷戰) kăi-sṳ̄.

Ĭ sī lō̤ ī-hâiu, â siŏh êng gì Nikita Khrushchev dó̤i ĭ bìng-gá(評價) iā ngài.