3 nguŏk 6 hô̤Gregorius Lĭk-huák diē-sié siŏh nièng gì dâ̤ 65 gĕ̤ng (nông-nièng dâ̤ 66 gĕ̤ng), liê nièng-dā̤ gó ô 300 gĕ̤ng .

<< - 3 nguŏk - >>
LB B1 B2 B3 B4 B5 B6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2023 nièng gì nĭk-cī-dăng
dŏng-nièng gĭng-dáng

Cáik-nĭk 修改

Duâi dâi 修改

Chók-sié 修改

Guó-sié 修改