拍開主菜單
<< - 2 nguŏk - >>
LB B1 B2 B3 B4 B5 B6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
2019 nièng gì nĭk-cī-dăng
dŏng-nièng gĭng-dáng

2 nguŏkGregorius Lĭk-huák nièng diē-sié gì dâ̤ 2 ciáh nguŏk. Ciā nguŏk sê siēu-nguŏk, diŏh bìng-nièng gì sèng-âu dŭ-liāng ô 28 gĕ̤ng, diŏh nông-nièng gì sèng-âu dŭ-liāng ô 29 gĕ̤ng.