Bìng-nièng (平年) sê Gregorius Lĭk-huák diē-sié gâe̤ng nông-nièng siŏng-dói gì siŏh cṳ̄ng nièng. Siŏh ciáh bìng-nièng dâi-dŏng ô 365 nĭk.