Cī ciáh ê̤ṳng-hô gì mū-ngṳ̄Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ / Bàng-uâ.
zh-3
該用戶能以熟練中文進行交流。
fr-2
Cet utilisateur peut contribuer avec un niveau moyen en français.
ko-2
사용자는 한국어어느 정도 말할 수 있습니다.
vi-2
Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ trung bình.
nan-1
Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú / Tâi-gí / Hō-ló-ōe ê lêng-le̍k sī chho·-kip.

Lṳ̀ng dièng têu-têu gŏ̤...


Siā Láe̤k Siŭ-gāi

Săng-săng Ó̤-muòng Dài-gĕ̤ng Ngù-ngṳ̄ Ó̤-ciŭ Hàng-guók lĭk-sṳ̄

Lā̤ Siā Siŭ-gāi

Bàng-uâ-cê

Háng-cê

Hók-ciŭ-uâ

Hàng-guók

Bìng-nàng

Bìng-tàng

Mìng-âiu

Huák-ngṳ̄