Ĕu-ciŭ Lièng-mèng (歐洲聯盟), gāng-chĭng Ĕu-mèng (歐盟), sê áng 1993 nièngMaastricht Dèu-iók sìng-lĭk gì siŏh ciáh céng-dê gĭng-cá̤ lièng-mèng. Hièng-câi Ĕu-mèng ô 28 ciáh sìng-uòng guók.

Ĕu-ciŭ Lièng-mèng
European Commission

Lĭk-sṳ̄

Siŭ-gāi

Sìng-uòng guók

Siŭ-gāi

€: sāi euro gì guók-gă. (): chăng-gă nièng.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

Siŭ-gāi

Nguôi-buô Lièng-giék

Siŭ-gāi