Tumxuk

(Iù Tumxuk-chê dêng-hióng lì gì)

TumxukDṳ̆ng-guók Sĭng-giŏng Uyghur Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ dĭk-hăk gì siŏh ciáh gâing-ngék-chê.

Tumxuk Chê
—  Gâing-ngék-chê  —
تۇمشۇق شەھىرى
图木舒克市
Háng-ngṳ̄ diōng-siā
 - Háng-ngṳ̄ 图木舒克
 - Pĭng-ĭng Túmùshūkè
Uyghur-ngṳ̄ diōng-siā
 - Uyghur-ngṳ̄ تۇمشۇق
 - Lá-dĭng Tumshuq
 - Kyril Тумшуқ
gì ôi-dé
gì ôi-dé
Tumxuk Chê găk Sĭng-giŏng
Tumxuk Chê
Tumxuk Chê
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ Sĭng-giŏng
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 1,927 km2
Ìng-kēu (2007)
 - Dŭ-liāng 110,000 nè̤ng
 - Mĭk-dô 57.1/km2