Séng-dáng-dō̤

Séng-dáng-dō̤ Cūng-ciŭ
Territory of Christmas Island
Flag of Christmas Island.svg Coats of arms of None.svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Séng-dáng-dō̤ gì sū-câi.
Séng-dáng-dō̤ gì sū-câi.
Siū-hū Flying Fish Cove

Séng-dáng-dō̤ (Ĭng-ngṳ̄: Christmas Island) sê Ó̤-ciŭ gì siŏh ciáh dō̤.