Pàng-hù-gâing (澎湖縣) sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) diŏh Pàng-hù Gùng-dō̤ siék gì siŏh ciáh gâing.

Pàng-hù-gâing
—  Gâing  —
澎湖縣

Pàng-hù-gâing gì gì
Pàng-hù-gâing gì hŭi-ciŏng
Hŭi-ciŏng
gì ôi-dé
gì ôi-dé
Cô̤-biĕu: 23°35′N 119°35′E / 23.583°N 119.583°E / 23.583; 119.583
Guók-gă  Dṳ̆ng-huà Mìng-guók
Céng-hū
 - Gâing-diòng Dìng Guŏng-Hŭk
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 141.052 km2
Ìng-kēu (2014)
 - Dŭ-liāng 101,758 nè̤ng
Uōng-câng www.penghu.gov.tw