Gâing (縣) sê siŏh ciáh hèng-céng-kṳ̆ dăng-ôi. „Gâing“ ciā miàng-cê diŏh Chŭng-chiŭ Ciéng-guók gì sèng-âu cêu ô lāu.

Diŏh Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k, gâing bī dê-ngék-chê nâung; diŏh Dài-uăng gâe̤ng Nĭk-buōng siŏng-huāng, gâing bī chê duâi siŏh ngék.