Hèu Dáik-bōng

Hèu Dáik-bōng (侯德榜, 1890 n. 8 ng. 9 h. - 1974 n. 8 ng. 26 h.), Hók-ciŭ nè̤ng, sê Dṳ̆ng-guók chók-miàng gì siŏh ciáh huá-hŏk-gă. Ĭ dó̤i Dṳ̆ng-guók huá-hŏk gĕ̤ng-ngiĕk gì góng-hióng iā duâi.

Hèu Dáik-bōng
侯德榜院士.jpg
Chók-sié-dê Hók-ciŭ Edit this on Wikidata
Guó-sié nguòng-ĭng 腦內出血 Edit this on Wikidata
guók-cĭk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Edit this on Wikidata
â̤ gōng Ĭng-ngṳ̄ Edit this on Wikidata
Mū-hâu 麻省理工學院, Columbia Tāi-ha̍k Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk céng-dê-gă, 化學家 Edit this on Wikidata
Céng-dōng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng Edit this on Wikidata