Aral (Sĭng-giŏng)

(Iù Aral-chê dêng-hióng lì gì)

AralDṳ̆ng-guók Sĭng-giŏng Uyghur Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ dĭk-hăk gì siŏh ciáh gâing-ngék-chê.

Aral Chê
—  Dê-ngék-chê  —
ئارال شەھىرى
阿拉尔市
Háng-ngṳ̄ diōng-siā
 - Háng-ngṳ̄ 阿拉尔
 - Pĭng-ĭng Ālā'ěr
Uyghur-ngṳ̄ diōng-siā
 - Uyghur-ngṳ̄ ئارال
 - Lá-dĭng Aral
 - Kyril Арал
gì ôi-dé
Aral Chê găk Sĭng-giŏng
Aral Chê
Aral Chê
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ Sĭng-giŏng
Miêng-cék
 - Sū-iū 5,258.739 km2
Ìng-kēu (2010)
 - Sū-iū 166,205 nè̤ng
 - Mĭk-dô 31.6/km2
Uōng-câng www.tlf.gov.cn