hak Liá-chak yung-fu gei mû-ngî hei Hak-kâ-fa.

這隻用戶介母語客語

en-4
This user speaks English at a near-native level.
zh-3
該用戶能以熟練中文進行交流。
nan-2
Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú / Tâi-gí / Hō-ló-ōe ê lêng-le̍k sī tiong-kip.
ja-1
この利用者は簡単日本語を話します。