Huà-sêng-dáung Dĕk-kṳ̆

(Iù Washington, D.C. dêng-hióng lì gì)

Huà-sêng-dáung Dĕk-kṳ̆ (Ĭng-ngṳ̄: Washington, D.C.), ciáng-sék miàng-cê sê Columbia Dĕk-kṳ̆ (District of Columbia), sê Mī-lé-giĕng Hăk-cé̤ṳng-guók gì siū-dŭ. Huà-sêng-dáung Dĕk-kṳ̆ sê Mī-guók gì céng-dê dṳ̆ng-sĭng, iā sê Mī-guók gì lĭk-sṳ̄ ùng-huá mìng-siàng.

Huà-sêng-dáung Dĕk-kṳ̆
—  Siū-dŭ gâe̤ng lièng-băng dĕk-kṳ̆  —
District of Columbia
Huà-sêng-dáung Dĕk-kṳ̆
Huà-sêng-dáung Dĕk-kṳ̆
Huà-sêng-dáung Dĕk-kṳ̆ gì gì
Huà-sêng-dáung Dĕk-kṳ̆ gì hŭi-ciŏng
Hŭi-ciŏng
Huà-sêng-dáung Dĕk-kṳ̆ găk Mī-guók
Huà-sêng-dáung Dĕk-kṳ̆
Huà-sêng-dáung Dĕk-kṳ̆
Cô̤-biĕu: 38°53′42.4″N 77°02′12.0″W / 38.895111°N 77.036667°W / 38.895111; -77.036667Cô̤-biĕu: 38°53′42.4″N 77°02′12.0″W / 38.895111°N 77.036667°W / 38.895111; -77.036667
Guók-gă  Mī-guók
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 177.0 km2
 - Tū-dê 159.0 km2
 - Cūi-tā̤ miêng-cék 18.0 km2
Ìng-kēu (2018)
 - Dŭ-liāng 702,445 nè̤ng
 - Mĭk-dô 3,968.6/km2
Sì-kṳ̆ EST (UTC-5)
 - Hâ-lêng-sì EDT (UTC-4)
Uōng-câng www.dc.gov

Lĭk-sṳ̄ 修改

Hèng-céng Dăng-ôi 修改

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu 修改

Gĭng-cá̤ 修改

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng 修改

Ngiê-sŭk 修改

Lṳ̄-iù 修改

Gáu-ṳ̆k 修改

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Huà-sêng-dáung Dĕk-kṳ̆ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.