Tiĕng-găng
Ngū-hèng mŭk huō gĭng cūi
iòng gák bīng muô gĕng ìng
ĭng ék dĭng sĭng gŭi
Dê-ciĕ
iòng cṳ̄ ìng sìng ngū sĭng sáe̤k
ĭng tiū māu sê̤ṳ ê hâi

Tiĕng-găng sê gó-dā̤ Dṳ̆ng-guók gì siŏh cṳ̄ng gié-só huŏng-huák.

Tiĕng-găng Siŭ-gāi