Tiĕng-găng
Ngū-hèng mŭk huō gĭng cūi
iòng gák bīng muô gĕng ìng
ĭng ék dĭng sĭng gŭi
Dê-ciĕ
iòng cṳ̄ ìng sìng ngū sĭng sáe̤k
ĭng tiū māu sê̤ṳ ê hâi

Gĕng (庚) sê tiĕng-găng gì dâ̤ 7 ôi, ngū-hèng sṳ̆k gĭng, ĭng-iòng sṳ̆k iòng.