Tiĕng-găng
Ngū-hèng mŭk huō gĭng cūi
iòng gák bīng muô gĕng ìng
ĭng ék dĭng sĭng gŭi
Dê-ciĕ
iòng cṳ̄ ìng sìng ngū sĭng sáe̤k
ĭng tiū māu sê̤ṳ ê hâi

Ék (Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông ) sê tiĕng-găng gì dâ̤ 2 ôi, ngū-hèng sṳ̆k mŭk, ĭng-iòng sṳ̆k ĭng.