Niū-să̤-làng

(Iù Sĭng-să̤-làng dêng-hióng lì gì)
Niū-să̤-làng
New Zealand
Aotearoa
Flag of New Zealand.svg Coat of arms of New Zealand.svg
hŭi-ciŏng
guók-gŏ̤:
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Niū-să̤-làng gì sū-câi.
Niū-să̤-làng gì sū-câi.
Siū-dŭ Wellington
Có̤i duâi siàng-chê Auckland
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 268,021 km2 sié-gái dâ̤ 76th miàng
sì-kṳ̆ UTC+12
Ìng-mìng sĕng-huák
guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng
ìng-kēu
mìng-cŭk
Céng-dê ùng-huá
céng-dê cié-dô Unitary parliamentary constitutional monarchy
liāng-dô-ìng
gĭng-cá̤ sĭk-lĭk
huó-bê dăng-ôi Niū-să̤-làng dollar ($)
GDP (mìng-ngiê siông gì) $169.9 billion[3] (2016 nièng)
GDP (PPP) $173.2 billion[3] (2016 nièng)
ìng-gĭng GDP (mìng-ngiê siông gì) $36,254[3](2016 nièng)
ìng-gĭng GDP (PPP) $36,950[3] (2016 nièng)
HDI 0.913(2014 nièng)
Guók-gă cṳ̆-lâiu
guók-gă dâi-hô̤ NZ
guók-cié ṳ̆k-miàng sáuk-siā .nz
guók-gă diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +64

Niū-să̤-làng (紐西蘭, Ĭng-ngṳ̄: New Zealand), iâ huăng-ĭk có̤ Sĭng-să̤-làng (新西蘭), sê Tái-bìng-iòng să̤-nàng-buô gì siŏh bĭk dō̤-guók, iù lâng bĭk duâi dō̤ (Báe̤k-dō̤ gâe̤ng Nàng-dō̤) gâe̤ng siŏh piĕ dō̤-giāng cū-siàng. Niū-să̤-làng gì nguòng-cê̤ṳ-mìng Māori-nè̤ng miàng Niū-să̤-làng có̤ "'Aotearoa", é-sé̤ṳ sê dòng-băh-hùng cĭ hiŏng. Niū-să̤-làng duâi-buô-hông băh-nè̤ng sê gūi dâi cĭ-sèng téng Ĕu-ciŭ chiĕng lì gì; Māori-nè̤ng sê dék duâi gì buōng-tū mìng-cŭk; găk siàng-chê diē-sié, Ā-ciŭ hâiu-iô iâ hēng sâ̤.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu修改

  1. Population clock. Statistics New Zealand. [14 April 2016].  The population estimate shown is automatically calculated daily at 00:00 UTC and is based on data obtained from the population clock on the date shown in the citation.
  2. 2013 Census – Cultural Diversity. Statistics New Zealand. 
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 New Zealand. International Monetary Fund. [13 April 2016].