Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mìng-cŭk (民族) sê ùng-huá hĕ̤k-chiā siâ-huôi gê̤ṳng-dùng-tā̤. Siŏh ciáh mìng-cŭk diē-sié gì sìng-uòng ô dè̤ng-iông gì nêng-dùng, bêng-chiā ék-buăng dŭ ô dè̤ng-iông gì cū-siĕng, gĭng-lĭk dè̤ng-iông gì lĭk-sṳ̄. Mìng-cŭk sê chiĕu-uŏk sié-dâi gì kái-niêng, iâ bău-guák ī sī gì nè̤ng, sêng-cé iâ bău-guák gó muôi chók-sié gì hâiu-iô.

"Mìng-cŭk" ô sèng-âu iâ â̤ chĭng có̤ „Guók-cŭk“ (國族), cuòi sê bī siŏh ciáh guók-gă gì ìng-mìng, mò̤-lâung ciā guók-gă gì ùng-huá sê-ng-sê dŏ̤-nguòng gì.