Săng-guók (Dièu-siēng)

(Iù Săng-guók Sì-dâi (Dièu-siēng) dêng-hióng lì gì)

Săng-guók (三國, Dièu-siēng-ngṳ̄: 삼국) sê Dièu-siēng lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh ciáh sì-dâi. Găk ciā sì-dâi diē-sié, Dièu-siēng buŏng Gŏ̤-guó-là̤, Báik-cá̤, Sĭng-lò̤ săng ciáh guók-gă, gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ săng-guók sì-dâi.

576 nièng gì săng-guók.
Goguryeo = Gŏ̤-guó-là̤,
Baekje = Báik-cá̤,
Silla = Sĭng-lò̤

660 nièng Sĭng-lò̤ miĕk Báik-cá̤; 668 nièng, bô miĕk Gŏ̤-guó-là̤, sìng-lĭk Tūng-ék Sĭng-lò̤. Ô gì Gŏ̤-guó-là̤ nè̤ng cāu kó̤ Muāng-ciŭ, gâe̤ng hŭ-uái gì nè̤ng cà̤ gióng-lĭk Buŏk-hāi-guók. Hiā sì-dâi hô̤ lā̤ Nàng-báe̤k-guók.

Gái Káng

Siŭ-gāi