Báik-cá̤ (百濟, Dièu-siēng-ngṳ̄: 백제) sê Dièu-siēng buáng-dō̤ gô-dā̤ gì guók-gă, iâ sê Dièu-siēng lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng Săng-guók Sì-dâi gì săng ciáh guók-gă cĭ ék. Ciā guók-gă gì ôi-dê găk gĭng-dáng Dièu-siēng buáng-dō̤ gì să̤-nàng-buô.

Báik-cá̤ (Baekje) có̤i giòng-duâi gì sì-gĭ (375 nièng) gì bēng-dù

Gŏ̤-gău-là̤ găk 660 nièng ké̤ṳk Dòng-dièu, Sĭng-lò̤ lièng-gŭng chók-bĭng miĕk dâi.