Sék-báh-cŭk (錫伯族, Sék-báh-ngṳ̄: ᠰᡞᠪᡝ) sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh mìng-cŭk, ciō-iéu sĕng-uăk diŏh Gék-lìng, Lièu-nìng gâe̤ng Sĭng-giŏng.

Sék-báh-cŭk gōng Sék-báh-ngṳ̄.