Gék-lìng (吉林) sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh sēng.

Gék-lìng-sēng
吉林省
—  Sēng  —
Miàng-cê diōng-siā
 - Pū-tŭng-uâ Jílín Shěng
Biék-chĭng diōng-siā
 - Gāng-chĭng Gék (吉)
Gék-lìng gì sū-câi. gì ôi-dé
Gék-lìng gì sū-câi. gì ôi-dé
Gék-lìng gì sū-câi.
Cô̤-biĕu: 43°42′N 126°12′E / 43.7°N 126.2°E / 43.7; 126.2
Siū-hū Diòng-chŭng
Guāng-hăk 9 ciáh dê-ngék-chê, 60 ciáh gâing, 1006 ciáh déng
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 191,126 km2
Hāi-băk (có̤i gèng) 2,744 m
Ìng-kēu (2010)
 - Dŭ-liāng 27,462,297 nè̤ng
 - Mĭk-dô 143.7/km2
Ìng-kēu gū-gié
 - Mìng-cŭk Háng-cŭk: 91%
Dièu-siēng-cŭk: 4%
Muāng-cŭk: 4%
Mùng-gū-cŭk: 0.6%
Huòi-cŭk: 0.5%
 - Ngṳ̄-ngiòng Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ, Dièu-siēng-ngṳ̄
Uōng-câng www.jl.gov.cn

Lĭk-sṳ̄

Siŭ-gāi

Hèng-céng dăng-ôi

Siŭ-gāi

Gék-lìng â-dā̤ ô 1 ciáh hó-sēng-ngék-chê, 7 ciáh dê-ngék-chê gâe̤ng 1 ciáh cê̤ṳ-dê-ciŭ:

  1. Diòng-chŭng-chê (長春市)
  2. Băh-săng-chê (白山市)
  3. Băh-siàng-chê (白城市)
  4. Gék-lìng-chê (吉林市)
  5. Lièu-nguòng-chê (遼源市)
  6. Sé-bìng-chê (四平市)
  7. Sṳ̀ng-nguòng-chê (松原市)
  8. Tŭng-huá-chê (通化市)
  9. Iòng-biĕng Dièu-siēng-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ (延邊朝鮮族自治州)


Gĭng-cá̤

Siŭ-gāi

Ìng-kēu

Siŭ-gāi

Ùng-huá

Siŭ-gāi