Lé-bă-nâung

(Iù Lebanon dêng-hióng lì gì)

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lé-bă-nâung Gê̤ṳng-huò-guók
الجمهورية اللبنانية
Flag of Lebanon.svg Coat of arms of Lebanon.svg
hŭi-ciŏng
guók-gŏ̤:
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Lé-bă-nâung gì sū-câi.
Lé-bă-nâung gì sū-câi.
Siū-dŭ Beirut
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 10,452 km2 sié-gái dâ̤ 166 miàng
Ìng-mìng sĕng-huák
ìng-kēu
  • cūng ìng-kēu: 4,467,000 nè̤ng 2015 nièng puō-că, sié-gái dâ̤ 112 miàng
  • ìng-kēu mĭk-dô: 560 nè̤ng/km2 , sié-gái dâ̤ 21 miàng
Céng-dê ùng-huá
liāng-dô-ìng
Lé-bă-nâung

Lé-bă-nâung (利巴嫩) sê Dṳ̆ng-dĕ̤ng gì siŏh ciáh guók-gă, gâe̤ng Sê̤ṳ-lé-ā gâe̤ng Ī-sáik-liĕk gău-gái. Lé-bă-nâung gì lĭk-sṳ̄ iā dòng, cŭng-gáu gâe̤ng ùng-huá iā dŏ̤-nguòng.