Dṳ̆ng-dĕ̤ng sê siŏh ciáh dê-lī gái-niêng, diŏh Ĕu-ciŭ ī dĕ̤ng, găk uōng-dĕ̤ng gâe̤ng gê̤ṳng-dĕ̤ng cĭ găng.

Dṳ̆ng-dĕ̤ng

Cŭ-uái duâi-buô-hông sê Ā-lá-báik guók-gă, sáng Ĭ-sṳ̆-làng-gáu.