Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ā-lá-báik-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Ā-lá-báik-ngṳ̄ (العربية ) sê sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Ciòng sié-gái ī Ā-lá-báik-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 28000 uâng nè̤ng.

Ĭng-ngṳ̄ Wikibooks ô guăng-ṳ̀ Ā-lá-báik-ngṳ̄ gì kuó-buōng.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Ā-lá-báik-ngṳ̄ Wikipedia