Là̤-ngṳ̄(黎語, tun Hlai) sê Dṳ̆ng-guók Gói-ciŭ gâe̤ng Guōng-dĕ̤ng Là̤-cŭk nè̤ng gì mū-ngṳ̄, gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 70 uâng nè̤ng.

Là̤-ngṳ̄
tun Hlai
Huák-nguòng guók  Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Hāi-nàng gâe̤ng Guōng-dĕ̤ng
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
70 uâng
ngṳ̄-hiê
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-3 Either:
lic – Là̤-ngṳ̄
jio – Gă-mâiu-ngṳ̄

Nguôi-buô Lièng-giék Siŭ-gāi