拍開主菜單
Ià-lô-sák-lēng

Ià-lô-sák-lēng (耶路撒冷, Hĭ-báik-lài-ngṳ̄: ירושלים, Ā-lá-báik-ngṳ̄: القُدس) sê Dṳ̆ng-dĕ̤ng gì siŏh ciáh siàng-chê, iâ sê Gĭ-dók-gáu, Iù-tái-gáu gâe̤ng Ĭ-sṳ̆-làng-gáu diē-sié gì siŏh ciáh iā dâe̤ng-iéu gì siàng-chê. Gĭng-dáng iù Ī-sáik-liĕk sĭk-cié kóng-cié. Palestine Guók sŏng-buó dó̤i ĭ ô ciō-guòng iĕu-giù.