Huă-dŭ-kṳ̆

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Huă-dŭ-kṳ̆
—  Kṳ̆  —
花都區

广州最美乡村—红山村 - panoramio (48).jpg

Huă-dŭ-kṳ̆ găk Guōng-ciŭ gì ôi-dé gì ôi-dé
Huă-dŭ-kṳ̆ găk Guōng-ciŭ gì ôi-dé
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Sēng Guōng-dĕ̤ng (廣東)
Chê Guōng-ciŭ (廣州)
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 967.64 km2
Ìng-kēu (2018)
 - Dŭ-liāng 1,092,600 nè̤ng
Uōng-câng www.huadu.gov.cn

Huă-dŭ-kṳ̆ (花都區), sê Guōng-dĕ̤ng-sēng Guōng-ciŭ-chê gì siŏh ciáh Kṳ̆(區).

Lĭk-sṳ̄ (歷史)修改

Hèng-céng Dăng-ôi (行政單位)修改

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu (地理共氣候)修改

Gĭng-cá̤ (經濟)修改

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng (文化語言)修改

Ngiê-sŭk (藝術)修改

Lṳ̄-iù (旅遊)修改

Gáu-ṳ̆k (教育)修改

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu (參考資料)修改

  •  廣州市地方誌編纂委員會(1998).《廣州市・卷二 自然地理志、建置志、人口志、區縣概況》.廣州市:廣州出版社 ISBN 7-80592-607-7

Ngiê-dāu lièng-ciék (外斗鏈接)修改

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Huă-dŭ-kṳ̆ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.