Hióng Dáik-hèng

Hióng Dáik-hèng (向德宏, 1843 n. - 1891 n.), Nĭk-buōng miàng-cê hô̤ lā̤ Dièu-siòng (朝常), hŭng-hô̤ Kōchi Ueekata (Chṳ̆ng-sìng-ngṳ̄: 幸地 親方 (コーチ ウェーカタ)), sê Liù-giù-guók gì siŏh ciáh guăng-lièu. Ĭ sê Siông Ṳ̆k gì niè-sái, iâ sê Siông Tái gì ciā-hŭ.

Hióng Dáik-hèng

1875 nièng, Nĭk-buōng giòng-páuk Liù-giù hióng Muāng-chĭng dièu-góng, ĭ gâe̤ng Lìng Sié-gŭng, Chái Dâi-tīng kó̤ Muāng-chĭng káung-ngiê. 1879 nièng, Nĭk-buōng miĕk lâi Liù-giù, ciŏng guók-uòng Siông Tái siŏh chió niăh kó̤ Dĕ̤ng-gĭng. Ĭ kó̤ Báe̤k-gĭng, iéu-giù Muāng-chĭng chók-bĭng kó̤ páh Nĭk-buōng. Mò̤-niĕ-ài Muāng-chĭng céng-hū mò̤ chák ĭ. Ĭ huák-siê ng-có̤ Nĭk-buōng nè̤ng, nâ sê Liù-giù guók-uòng mò̤ diōng lì ĭ cêu ng-diōng kó̤. Có̤i cṳ̄ng ĭ mò̤ diōng chió, diŏh Hók-ciŭIù-uōng-ĭk bâng-sī.