Hĭng-huá Bàng-uâ-cê

siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng dò̤ lì siā Buò-siĕng-ngṳ̄ gì Lò̤-mā-cê

Hĭng-huá Bàng-uâ-cê (興化平話字, Buò-siĕng-ngṳ̄: Hing-hua̍ Báⁿ-uā-ci̍) sê siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng dò̤ lì siā Buò-siĕng-ngṳ̄Lò̤-mā-cê. Ciā cê sê Gáu-huôi Lò̤-mā-cê gì siŏh cṳ̄ng, 1890 nièng, iù Mī-ī-mī-huôi diòng-gáu-sê̤ṳ William Nesbitt Brewster chăng-kō̤ Hók-ciŭ-uâ Bàng-uâ-cê gâe̤ng Mìng-nàng-ngṳ̄ Băh-uâ-cê huák-mìng.

Kĕk Hĭng-huá Bàng-uâ-cê siā gì «Séng-gĭng»