拍開主菜單
Euphrates Ò̤

Hĭ-dī-giék Ò̤ (Ĭng-ngṳ̄: Tigris) sê Dṳ̆ng-dĕ̤ng gì siŏh dèu ò̤, kī-nguòng ṳ̀ Tū-ī-gì, làu-gĭng Ĭ-lá-káik, có̤i-hâiu làu gáu Pŏ̤-sṳ̆-uăng. Hĭ-dī-giék Ò̤ sê Să̤-ā dê̤ṳng-iéu gì duâi ò̤, iā sê Mī-sū-pŏ̤-dâi-mī ùng-mìng gì ièu-làng.