Gê̤ṳng-huò-dōng (Mī-guók)

Gê̤ṳng-huò-dōng (共和黨, Ĭng-ngṳ̄: Republican Party) sê Mī-guók gì siŏh ciáh céng-dōng, iâ sê Mī-guók có̤i duâi gì 2 ciáh céng-dōng cĭ ék (gó ô siŏh ciáh sê Mìng-ciō-dōng). 1854 nièng sìng-lĭk.

Republican Disc.svg