Gê̤ṳng-huò-dōng (Mī-guók)

Gê̤ṳng-huò-dōng (共和黨, Ĭng-ngṳ̄: Republican Party) sê Mī-guók gì siŏh ciáh céng-dōng, iâ sê Mī-guók có̤i duâi gì 2 ciáh céng-dōng cĭ ék (gó ô siŏh ciáh sê Mìng-ciō-dōng). 1854 nièng sìng-lĭk.

Gê̤ṳng-huò-dōng
Republican Party
gāng-siā GOP (Grand Old Party)
Ciō-sĭk Ronna McDaniel (MI)
Gióng-lĭk-ciā Alvan E. Bovay[1]
Horace Greeley
Edwin D. Morgan
Henry Jarvis Raymond
Amos Tuck
Gióng-lĭk 1854 nièng 3 nguŏk 20 hô̤​ (168 nièng ī-sèng)​ (1854-03-20)
Cĭ-sèng Whig Party (majority)
Free Soil Party
Liberty Party
Anti-Nebraska Party
North American Party
Cūng-buô  Mī-guók Washington, D.C.
Dōng-uòng  (2021) Increase 36,132,743[2]
Guók-cié lièng-mèng Guók-cié Mìng-ciō Lièng-mèng[3]
Ngàng-sáik      è̤ng-sáik
Chăng-ngiê-iêng
50 / 100
Cé̤ṳng-ngiê-iêng
213 / 435
Ciŭ-diōng
27 / 50
Ciŭ chăng-ngiê-iêng
1,091 / 1,972
Ciŭ cé̤ṳng-ngiê-iêng
2,912 / 5,411
Hāi-ngôi liāng-tū cūng-dók
1 / 5
Hāi-ngôi liāng-tū chăng-ngiê-iêng
12 / 97
Hāi-ngôi liāng-tū cé̤ṳng-ngiê-iêng
9 / 91
Sōng-gṳ̄ biĕu-cé
Republican Disc.svg
Uōng-câng
www.gop.com

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu修改

  1. The Origin of the Republican Party by Prof. A. F. Gilman, Ripon College, WI, 1914.
  2. Winger, Richard. March 2021 Ballot Access News Print Edition. Ballot Access News.  已經忽略未知參數|access-date= (幫助)
  3. Members. IDU. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh July 16, 2015).  已經忽略未知參數|df= (幫助); 已經忽略未知參數|url-status= (幫助)