Cê̤ṳ-iù Nṳ̄-sìng-chiông

Cê̤ṳ-iù Nṳ̄-sìng-chiông (自由女神像, Ĭng-ngṳ̄: Statue of Liberty), ciáng-sék miàng-cê Cê̤ṳ-iù gì guŏng ciéu sié-gái (Ĭng-ngṳ̄: Liberty Enlightening the World) sê Mī-guók Niū-iók-chê gì siŏh ciáh kĕk dè̤ng có̤ gì chiông.

Cê̤ṳ-iù Nṳ̄-sìng-chiông