Niū-iók-chê (紐約市) sê Mī-guók gì chék duâi siàng-chê.

Niū-iók
—  Siàng-chê  —
The City of New York

Niū-iók gì gì
Niū-iók gì hŭi-ciŏng
Hŭi-ciŏng
Niū-iók găk Mī-guók
Niū-iók
Niū-iók
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Niū-iók
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 1,213.37 km2
Ìng-kēu (2010)
 - Dŭ-liāng 8,175,133 nè̤ng
 - Mĭk-dô 6,737.5/km2

Hèng-céng Dăng-ôi Siŭ-gāi

Lĭk-sṳ̄ Siŭ-gāi

Dê-lī Siŭ-gāi

Ùng-huá Siŭ-gāi

Ngiê-sŭk Siŭ-gāi

Lṳ̄-iù Siŭ-gāi

Cŭng-gáu Siŭ-gāi