Báik-lăk Ò̤ (百辣河, Ā-lá-báik-ngṳ̄: الفرات, Ĭng-ngṳ̄: Euphrates) Dṳ̆ng-dĕ̤ng gì siŏh dèu ò̤, kī-nguòng ṳ̀ Tū-ī-gì, làu-gĭng Sê̤ṳ-lé-ā gâe̤ng Iraq, có̤i-hâiu làu gáu Pŏ̤-sṳ̆-uăng. Báik-lăk Ò̤ sê Să̤-ā dék dòng gì ò̤, iā sê Mī-sū-pŏ̤-dâi-mī ùng-mìng gì ièu-làng.

Euphrates Ò̤