6 nguŏk 21 hô̤Gregorius Lĭk-huák diē-sié siŏh nièng gì dâ̤ 172 gĕ̤ng (nông-nièng dâ̤ 173 gĕ̤ng), liê nièng-dā̤ gó ô 193 gĕ̤ng .

<< - 6 nguŏk - >>
LB B1 B2 B3 B4 B5 B6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2023 nièng gì nĭk-cī-dăng
dŏng-nièng gĭng-dáng

Cáik-nĭk 修改

Duâi dâi 修改

Chók-sié 修改

Guó-sié 修改