5 nguŏk 19 hô̤Gregorius Lĭk-huák diē-sié siŏh nièng gì dâ̤ 139 gĕ̤ng (nông-nièng dâ̤ 140 gĕ̤ng), liê nièng-dā̤ gó ô 226 gĕ̤ng .

<< - 5 nguŏk - >>
LB B1 B2 B3 B4 B5 B6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2023 nièng gì nĭk-cī-dăng
dŏng-nièng gĭng-dáng

Cáik-nĭk 修改

Duâi dâi 修改

Chók-sié 修改

Guó-sié 修改