Chiĕng-gī: 1 chiĕng-gī
Sié-gī: Sèng 1 sié-gī | 1 sié-gī | 2 sié-gī
Nièng-dâi: Sèng 20 nièng-dâi | Sèng 10 nièng-dâi | Sèng 0 nièng-dâi | 0 nièng-dâi | 10 nièng-dâi | 20 nièng-dâi | 30 nièng-dâi
Nièng: Sèng 3 nièng | Sèng 2 nièng | Sèng 1 nièng | 1 nièng | 2 nièng | 3 nièng | 4 nièng | 5 nièng | 6 nièng | 7 nièng | 8 nièng
3 nièng găk gì-tă lĭk-huák
Găng-ciĕ Ìng-sáe̤k nièng
gáu
Gŭi-hâi nièng
Gregorius lĭk 3 nièng
III
Julius lĭk bī Gregorius lĭk cā -2 gĕ̤ng
Hŭk-lĭk 547 nièng
Dô̤-gáu-lĭk 2700 nièng
Huòi-lĭk 638 BH~637 BH
Nĭk-buōng Huòng-gī 663 nièng
Tàng-gī 2336 nièng
Hĭ-báik-lài-lĭk 3763~3764


Hindu lĭk
- Vikram Samvat 58 – 59
- Shaka Samvat -75 – -74
Iran lĭk -619 – -618
Runic lĭk 253
Assyria lĭk 4753 nièng
Ethiopia lĭk -3~-2

3 nièng găk Julius Lĭk-huák diē-sié sê siŏh ciáh bìng-nièng, tàu gĕ̤ng sê bái-ék.

Duâi dâi Siŭ-gāi

Chók-sié Siŭ-gāi

Guó-sié Siŭ-gāi