Nièng-dâi sê siŏh ciáh sì-găng dăng-ôi, siŏh ciáh nièng-dâi sê 10 nièng. Nièng-dâi ék-buăng nâ găk să̤-nguòng gī-nièng (Common Era) diē-sié sāi. Chiông 2000 nièng gáu 2009 nièng hô̤ lā̤ 2000 nièng-dâi, 1990 nièng gáu 1999 nièng hô̤ lā̤ 1990 nièng-dâi.