Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ăi-dièng-huòng

Ăi-dièng-huòng (埃田園, Hĭ-báik-lài-ngṳ̄: גַּן־עֵדֶן) sê Séng-gĭng diē-sié tì gáu gì siŏh ciáh huă-huòng. Gŏng-gé̤ṳ Cháung-sié Gé gì gōng-huák, Ià-huò-huà Siông-dá̤ cháung-cô̤ nè̤ng ī-hâiu, ciŏng Ā-dŏng gâe̤ng Hâ-uă ăng-bà̤ dêu diŏh cū-uái. Ô 4 dèu ò̤ làu guó Ăi-dièng-huòng, cī 4 dèu ò̤ sê: Báik-lăk Ò̤, Hĭ-dī-giék Ò̤, Gì-hóng Ò̤ gâe̤ng Bī-sáung Ò̤.

Ià-huò-huà Siông-dá̤ ciŏng lâng ciáh nè̤ng ăng-bà̤ diŏh cū-uái siŭ-lī huă-huòng, sū-iū guō-sĭk dŭ â̤ siăh, cêu sê biék siêng áuk chéu gì guōi-cī ng niông ĭ-gáuk-nè̤ng siăh, Ià-huò-huà gōng nâ sê siăh gì uâ â̤ sī. Dáng-sê găk siè gì kuóng-siók cĭ hâ, Hâ-uă siăh lāu ciā guō, bêng-chiā niông Ā-dŏng siăh lāu. Ciā dâi-gé ké̤ṳk Siông-dá̤ â̤ báik ī-hâiu, Siông-dá̤ ciŏng lâng ciáh nè̤ng dṳ̆k chók Ăi-dièng-huòng.

Gĭ-dáng gó mâ̤ hiēu Ăi-dièng-huòng gì nguòng-hìng diŏh diē-nē̤, kō̤-nèng găk Mī-sū-pŏ̤-dâi-mī, ô nè̤ng nêng-ôi găk Tū-ī-gìKurdistan, ô nè̤ng nêng-ùi găk IraqBasra.