Ā-dŏng sê «Séng-gĭng» diē-sié gì siŏh ciáh ìng-ŭk, ĭ sê Ià-huò-huà Siông-dá̤ cháung-cáuk gì siŏh ciáh nàng-gái, iâ sê sié-gái gà̤-dēng tàu ciáh nè̤ng. Ĭ sê Hâ-uădòng-buŏ.

Ā-dŏng (cō̤) gâe̤ng Hâ-uă (iêu).