Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dòng-buŏ (唐餔) iâ hô̤ lā̤ lâu-gŭng (老公), sê cī cṳ̆-niòng-giāngpuói-ngēu.

Dòng-buŏ gì nòng-bâ hô̤ lā̤ lâu-guăng, nòng-nā̤ hô̤ lā̤ dài-gă.

Gái ché̤ṳ Siŭ-gāi